SRS 25 – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje

Avtor:

URADNA OBJAVA

Revija: PREDPISI