Računovodsko poročilo kot podlaga poslovne odločitve

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: 2013-2 Racunovodstvo od A do Ž