Nekatere posebnosti merjenja sredstev, ki se obvladujejo – Diskontiranje obveznosti za odloženi davek

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: Vprašanja in odgovori