Uporaba poštene vrednosti za obveznosti in lastne kapitalske instrumente podjetij – ocenjevanje vrednosti

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: 2015-1 Racunovodstvo od A do Ž