Posredniški položaj (na podlagi terjatev in obveznosti)

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: 2007-1 Poslovodno racunovodstvo