Vloga nepremičnin pri računovodskem poročanju in pregled gibanja njihove tržne vrednosti na slovenskem trgu v obdobju 2013-2015

Avtor:

Dr. Bojan Tičar, Luka Šegula

Revija: 2016-2 Racunovodstvo od A do Ž