Oblikovanje poslovnih odločitev na podlagi javno objavljenih računovodskih poročil III.

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: PREDAVANJA - PRIKAZI, PROSOJNICE ...