Oblikovanje poslovnih odločitev na podlagi javno razpoložljivih podatkov IV.

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: PREDAVANJA - PRIKAZI, PROSOJNICE ...