Kontni okvir in kontni načrt podjetja

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: PREDPISI