SRS 29 – Računovodsko proučevanje (računovodsko analiziranje)

Avtor:

URADNA OBJAVA

Revija: PREDPISI