Slovenski računovodski standardi (SRS)

Avtor:

Slovenski inštitut za revizijo (SIR)

Revija: PREDPISI