Poslovni tokovi kot temeljno orodje analize poslovanja

Avtor:

DR. ŽIVKO BERGANT

Revija: 2013-2 Racunovodstvo od A do Ž