Vpliv vrednotenja ekonomskih kategorij na poslovne odlocitve

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: 2007-1 Poslovodno racunovodstvo