ZBIRKA:1 Monografija, 2 Učbenik
Kategorija1:Pravo
Kategorija2:forenzične preiskave v financah in računovodstvu
Kategorija3:
Vrsta članka:MONOGRAFIJA
Avtor prispevka:dr. Bojan Tičar
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Monografije, ucbeniki
Datum prispevka:15.1.2019
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Pričujoče delo je v prvi vrsti namenjeno tistim, ki se niso pogosto srečevali s pravom. Pravna varnost temelji na fiktivni predpostavki, da so vsi subjekti s pravom seznanjeni. Zato se nihče ne more opravičiti za svoje protipravno dejanje z utemeljitvijo: tega pravila nisem poznal ali nisem vedel, da to ni dovoljeno. Sicer bo vsak, ki bo bral to delo, našel lastne razloge za to. V knjigi so prikazani bistveni elementi države, prava in pravnih oseb. Pojmi so včasih poenostavljeni, saj je namen knjige hitro razumevanje glavnih in osnovnih pojmov.  Knjiga ima tri dele.  V prvem delu je opredeljena država in njena organizacija. Država je za delovanje pravnega reda nujno potrebna, saj le država zagotavlja represivne pravne sankcije v primerih kršitve pravnih pravil. Kako je država organizirana in kako je sama podrejena pravu ter kakšne so različne države po ureditvi, političnem sistemu in oblikah vladavine, je prikazano v tem poglavju. Poglavje prikazuje tudi pojem lokalne samouprave in pravni položaj občin.  Drugi del je namenjen temeljnemu razumevanju prava. V njem so pojasnjene osnovne opredelitve pravnih pojmov. V drugem delu je prikazano objektivno pravo s poudarkom na predpisih in subjektivno pravo z opredelitvijo predsem premoženjskih pravic. Prikazani sta tudi pravna in poslovna sposobnost subjektov v pravu.  V    tretjem delu je prikazana uporaba prava s klasifikacijo pravnih oseb. Predlagana klasifikacija je praktično uporabna, univerzalna in globalna. Popolnoma je uporabna v Sloveniji. Delno pa jo lahko uporabimo tudi v primerih, ko pravni red druge države, drugače kot v Sloveniji, določi subjektiviteto pravnih oseb na svoj način. V teh primerih je mogoče shemo enostavno in hitro prilagoditi, saj so kriteriji razvrščanja pravnih oseb na (teritorialne) oblastne, (negospodarske in gospodarske) funkcionalne in popolnoma nepridobitne, po mnenju avtorja, univerzalni.  Delo je zaključeno s predstavitvijo glavnih pravnih oseb, ki delujejo na trgu in s predstavitvijo samostojnih regulatorjev, tj. javnih agencij. Predstavljene so skupne značilnosti in vrste gospodarskih družb ter pravna ureditev javnih zavodov.
Ključne besede:družba, pravo, država, klasifikacija, pravna oseba

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.