ZBIRKA:4 VPRAŠANJA - ODGOVORI - TOLMAČENJA
Kategorija1:PREDPISI
Kategorija2:STROŠKI
Kategorija3:DELO, STROŠKI DELA
Vrsta članka:TOLMAČENJE
Avtor prispevka:NEURADNA STALIŠČA
Pravna podlaga:ZAKON
Člen:
Verzija prispevka:2
Številka revije:Vprašanja in odgovori
Datum prispevka:20. 12. 2019
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:1. Po ZDR pripadajo delavcu najmanj štirje tedni letnega dopusta. Kaj to pomeni glede na določbe kolektivne pogodbe? 2. Ali se lahko letni dopust izrablja po urah? 3. Kdaj lahko delavec izrabi letni dopust? 4. Kako je s prenosom izrabe letnega dopusta v primeru odsotnosti delavca zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka? 5. Delavka je bila celo koledarsko leto odsotna z dela, najprej zaradi bolniške, ki se je nadaljevala v porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Ali ji pripada dopust za to koledarsko leto? 6. Strokovna delavka se vrača s porodniškega dopusta februarja. Na kakšen način bo lahko izrabila letni dopust, ki ga bo prenesla iz prejšnjega leta? 7. Strokovna delavka se vrača s porodniškega dopusta septembra. Kako je z izrabo njenega letnega dopusta? 8. Ali je delodajalec dolžan zagotoviti izrabo letnega dopusta delavki, ki pred nastopom porodniške prekine bolniško? 9. Strokovna delavka v šoli nastopi porodniški dopust v začetku leta, pred nastopom zimskih počitnic.  Koliko dni letnega dopusta iz tekočega leta lahko koristi? 10. Strokovna delavka nastopi porodniški dopust pred nastopom poletnih počitnic. Kako je z izrabo letnega dopusta v tem primeru? 11. Delavec je bil od junija do oktobra na bolniški. Kdaj lahko izkoristi preostanek dopusta za tekoče leto? 12. Delavka ima otroka, ki bo v mesecu oktobru star 15 let, ali ji v letošnjem letu pripada en dan dodatnega dopusta? 13. Novembra 2012 bo delavec dopolni 20 let delovne dobe. Ali mu že v tem letu pripada letni dopust po 1. točki 47. člena KPVIZ ? 14. Koliko dni letnega dopusta pripada delavki, ki skrbi za 8-letno hčerko s hudo telesno prizadetostjo? 15. Kako se odmerijo dodatni dnevi letnega dopusta invalidom? 16. Kako je s pravico do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? 17.  Z delavcem, ki se zaposluje na novo je bila s 1. septembrom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, koliko dopusta mu pripada? 18. Z delavcem se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas od 1. januarja do 30. junija, kakšen obseg letnega dopusta mu pripada? 19. Z delavcem se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas od 1. septembra pa do 31. avgust, kakšen obseg letnega dopusta mu pripada? 20. Kako je z izrabo sorazmernega letnega dopusta pri prehodu k drugemu delodajalcu? 21. Kako je z izrabo letnega dopusta, ko se delavec upokoji ? 22. V primeru, ko se delavec upokoji po 1. juliju pa mu pripada celotni letni dopust in ima pravico do izrabe celotnega letnega dopusta. 23. Delavec sklene delovno razmerje v prvi polovici koledarskega leta (pred tem ni bil zaposlen). Kdaj mu je delodajalec zavezan izplačati regres? 24. Delavec sklene med koledarskim letom pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem. Kolikšen del dopusta mu je zavezan zagotoviti prvi in kolikšen del drugi delodajalec? 25. Kolikšen del regresa mu pripada pri prvem, kolikšen del pri drugem delodajalcu, kdaj mu je dolžan izplačati regres prvi in kdaj drugi delodajalec? 26. Ali pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta po tretji alineji tretje točke 47. člena KPVIZ tudi strokovnim delavcem, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami v rednih šolah? 27. Ali pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta tudi mobilnim pedagogom, ki z otroci s posebnimi potrebami delajo na rednih šolah? 28. Kolikšen je minimalni letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13; ZDR-1)? 29. Kdaj ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta? Kako je s pravico do sorazmernega dela letnega dopusta? 30. Na kakšen način delodajalec delavca seznani z odmero letnega dopusta? 31. Kdaj lahko delavec izrabi letni dopust? 32. Kako je s prenosom izrabe letnega dopusta v primeru odsotnosti delavca zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, ko delavec zaradi navedenih primerov odsotnosti letnega dopusta ni mogel izrabiti do konca tekočega koledarskega leta in tudi ne do 30. junija naslednjega leta? 33. Ali se lahko letni dopust izrablja po urah? 34. Kako je s pravico do regresa za letni dopust po ZDR? 35. Kako je z izplačilom sorazmernega dela regresa delavcu, ki sklene delovno razmerje tekom koledarskega leta? 36. Kako je s pravico do letnega dopusta, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? Kolikšen del regresa za letni dopust mu je dolžan izplačati delodajalec? 37. Kako je s pravico do letnega dopusta, kadar ima delavec z več delodajalci sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas? 38. Denarno nadomestilo za neizrabljeni letni dopust 39. Kakšen zahtevek lahko uveljavlja delodajalec v primeru, ko je delavec izrabil celotni letni dopust za tekoče koledarsko in mu je delodajalec izplačal celotni regres za letni dopust, nato pa je delovno razmerje po volji delavca prenehalo? 40. Mnenje 1000-550/2012/2 direktorata za javni sektor iz leta 2012
Ključne besede:delovna razmerja, stroški dela, regres, vprašanja, odgovori, mnenja

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.