ZBIRKA:3 POJMOVNIK, 4 VPRAŠANJA - ODGOVORI - TOLMAČENJA
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:NAČRTOVANJE
Kategorija3:LETO
Vrsta članka:AVTORSKI PRISPEVEK
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:STROKOVNA PRAVILA (TEORIJA)
Člen:
Verzija prispevka:2
Številka revije:Vprašanja in odgovori
Datum prispevka:20. 11. 2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Vprašanje: Kaj je letni načrt? Odgovor: Letni načrt denarnih tokov je zelo pomemben. Usklajen mora biti z mesečnim in dolgoročnim. Njegove postavke so vezane na računovodske vsebine letnih poslovnih poročil. Namesto stroškov, odhodkov in prihodkov pa obravnava posamezne vrste prejemkov in izdatkov.
Ključne besede:načrtovanje, letni načrt

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.