ZBIRKA:1/2015 R-A-Ž, 3 POJMOVNIK, 4 VPRAŠANJA - ODGOVORI - TOLMAČENJA, 7 Revija: Računovodstvo od A do Ž (R-A-Ž), Letnik 2015
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:MERJENJE
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:MSRP IN SRS
Člen:VEČ STANDARDOV in ČLENOV
Verzija prispevka:1
Številka revije:2015-1 Racunovodstvo od A do Ž
Datum prispevka:1. 11. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Sredstvo (oziroma sredstva), ki sestavlja denar ustvarjajočo enoto, je oslabljeno, če njegova knjigovodska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost (vrednost, ki jo je mogoče dobiti za sredstvo na trgu ali nadomestiti s poslovanjem). Če obstaja kakšno znamenje možne izgube zaradi oslabitve, mora poslovni subjekt formalno oceniti nadomestljivo vrednost. Slabitev bremeni poslovni izid poslovnega subjekta (...)
Ključne besede:slabitev, znamenja oslabitve sredstva, sredstvo

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.