ZBIRKA:3 POJMOVNIK, 4 VPRAŠANJA - ODGOVORI - TOLMAČENJA
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:DELO, STROŠKI DELA
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:SRS 15 - Stroški dela in stroški povračil zaposlencem
Verzija prispevka:1
Številka revije:Vprašanja in odgovori
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Stroški dela se pripoznajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno delo in druge temelje za obračun plač v kosmatem znesku oziroma upravičenost do nadomestila plač in plačam sorodnih postavk pa tudi odpravnin ter ustreznih dajatev. Izplačila, ki se pojavljajo znotraj poslovnega leta (...) Več v članku.
Ključne besede:stroški, stroški dela, pripoznavanje, povračila zaposlencem

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.