ZBIRKA:3 POJMOVNIK, 4 VPRAŠANJA - ODGOVORI - TOLMAČENJA
Kategorija1:RAČUNOVODENJE
Kategorija2:KNJIGOVODSTVO
Kategorija3:DELO, STROŠKI DELA
Vrsta članka:PRIKAZ PREDPISA
Avtor prispevka:DR. BRANKO MAYR
Pravna podlaga:SRS
Člen:SRS 15 - Stroški dela in stroški povračil zaposlencem
Verzija prispevka:1
Številka revije:Vprašanja in odgovori
Datum prispevka:2. 12. 2013
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Stroški dela in stroški povračil zaposlencem se obračunavajo skladno z zakonom, s kolektivno pogodbo, splošnim aktom poslovnega subjekta ali pogodbo o zaposlitvi. Poslovni subjekt mora za tisti del zneska stroškov dela, katerega izplačilo zahtevajo zaposlenci na temeljih zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta poslovnega subjekta ali pogodbe o zaposlitvi, poslovni subjekt pa takemu izplačilu nasprotuje, oblikovati rezervacije, če so izpolnjeni pogoji o oblikovanju rezervacij. Obračunanim stroškom dela ustrezajo (...) Več v članku.
Ključne besede:stroški, stroški dela, plače, začetno merjenje

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.