ZBIRKA:4 VPRAŠANJA - ODGOVORI - TOLMAČENJA
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 41/17) (ZBan-2)
Kategorija3:4. odst. 33. čl.
Vrsta članka:SODNA ODLOČBA
Avtor prispevka:Ustavno sodišče RS
Pravna podlaga:odločitev sodišča
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Vprašanja,odgovori, pojmovnik
Datum prispevka:13. 6. 2019
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Četrti odstavek 33. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 41/17) se razveljavi. Zgolj zato, ker je soupravljanje delavcev z izpodbijano določbo Zakona o bančništvu urejeno drugače kot v Zakonu o sodelovanju delavcev v upravljanju, ta določba ni v neskladju s 75. členom Ustave. Banke so delniške družbe, ki v svojem imenu in za svoj račun samostojno na trgu opravljajo bančno dejavnost kot pridobitno dejavnost, in so glede tega primerljive z drugimi gospodarskimi družbami. Hkrati nastopajo tudi v funkciji izvrševanja splošne gospodarske, finančne in monetarne politike države in so zato pomemben del finančnega sistema države. Za njegovo stabilnost pa je pomembno učinkovito, skrbno, varno in pregledno poslovanje bank, kar se zasleduje s posebno ureditvijo nekaterih področij bančništva. Da bi bil ta cilj zaradi sodelovanja predstavnikov delavcev v organih banke, ki sicer izpolnjujejo pogoje za imenovanje, kot jih določa Zakon o bančništvu, lahko na kakršenkoli način okrnjen ali ogrožen, ne izhaja niti iz zakonodajnega gradiva niti iz navedb Državnega zbora in Vlade. Ker zakonodajalec ni imel razumnega razloga za izključitev predstavnikov delavcev v organih upravljanja v bankah, ki bi bil stvarno povezan s predmetom urejanja, je Ustavno sodišče je izpodbijano določbo razveljavilo zaradi neskladja z drugim odstavkom 14. člena Ustave.  
Ključne besede:banke, soupravljanje delavcev

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.