ZBIRKA:4 VPRAŠANJA - ODGOVORI - TOLMAČENJA
Kategorija1:DAVKI
Kategorija2:Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDPN-2)
Kategorija3:3. odst. 8. čl.
Vrsta članka:SODNA ODLOČBA
Avtor prispevka:Ustavno sodišče RS
Pravna podlaga:
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Vprašanja,odgovori, pojmovnik
Datum prispevka:23.03.2016
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Tretji odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) se razveljavi, kolikor kot osnovo za davek na promet z nepremičninami določa 80 % posplošene tržne vrednosti te nepremičnine. Ker je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 ugotovilo protiustavnost ureditve določanja davčne osnove s pomočjo posplošene tržne vrednosti nepremičnine, kot jo je urejal Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, je iz enakih razlogov v neskladju s 147. členom Ustave tudi ureditev, ki pri odmeri davka na promet z nepremičninami (tretji odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin) kot davčno osnovo določa 80 % posplošene tržne vrednosti te nepremičnine.
Ključne besede:nepremičnine, davek, vrednost

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.