ZBIRKA:4 VPRAŠANJA - ODGOVORI - TOLMAČENJA
Kategorija1:DAVKI
Kategorija2:Zakon o dohodnini
Kategorija3:DAVKI IN PRIPSEVKI
Vrsta članka:SODNA ODLOČBA
Avtor prispevka:Ustavno sodišče RS
Pravna podlaga:predpisi o davkih
Člen:
Verzija prispevka:1
Številka revije:Vprašanja,odgovori, pojmovnik
Datum prispevka:10.04.2014
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Besedilo tretjega odstavka 90. člena, ki se glasi "ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika", 9. točka 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 96/13) se razveljavijo. Točka 9 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini se uporabljata pri obdavčevanju dohodka iz kapitala, če je bila davčna obveznost, temelječa na razveljavljenem delu tretjega odstavka 90. člena Zakona o dohodnini, že izpolnjena.
Zakonodajalec je z izpodbijano ureditvijo različno obravnaval v bistvenem podobne položaje plačnic davka na dividende, ki bi morali biti obravnavani enako. Za različno določanje trenutka obdavčitve dohodka, ki bi pri osebnih gospodarskih družbah obdavčeval že pripis in ne šele izplačila dohodka, ni razumnega razloga, ki bi izhajal iz narave stvari. Ker so osebne družbe pravne osebe, sta premoženjska sfera teh gospodarskih družb in premoženjska sfera njenih družbenikov ločeni. To pomeni, da je prehod dobička iz premoženjske sfere gospodarske družbe v premoženjsko sfero njenih družbenikov v fazi pripisa dobička kapitalskemu deležu družbenika pojmovno izključen. Ker izpodbijana ureditev krši enakost pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave, je Ustavno sodišče razveljavilo tretji odstavek 90. člena Zakona o dohodnini. Ustavno sodišče je razveljavilo tudi 9. točko 95. člena in šesti odstavek 98. člena Zakona o dohodnini, ker z izpodbijano določbo tvorita smiselno celoto.
Avtonomija davčnih zavezancev, da sami določajo trenutek svoje obdavčitve in glede na čas lastništva tudi stopnjo obdavčitve, je v poslovnem svetu običajna in temelji na svobodi gospodarske pobude iz prvega odstavka 74. člena Ustave.
 
Ključne besede:dohodnina, avtonomija, enaka obravnava

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.