ZBIRKA:4 VPRAŠANJA - ODGOVORI - TOLMAČENJA
Kategorija1:FINANCE
Kategorija2:Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF)
Kategorija3:193 čl. in 4. odst. 244. čl.
Vrsta članka:SODNA ODLOČBA
Avtor prispevka:Ustavno sodišče RS
Pravna podlaga:odločitev sodišča
Člen:193 čl. in 4. odst. 244. čl.
Verzija prispevka:1
Številka revije:Vprašanja,odgovori, pojmovnik
Datum prispevka:19. 2. 2015
Članek se veže na prispevek:
Povzetek:Člen 193 in četrti odstavek 244. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ sta se pri določanju davčne osnove za odmero davka na nepremično premoženje večje vrednosti sklicevala na posplošeno tržno vrednost nepremičnin iz Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, za katerega je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 ugotovilo njegovo protiustavnost. Ker zakonska ureditev modelov in metod vrednotenja nepremičnin iz Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ni zadostila zahtevam načela zakonitosti pri predpisovanju davkov iz 147. člena Ustave in ker v postopku ugotavljanja posplošene tržne vrednosti nepremičnine nista bili zagotovljeni pravica do izjave iz 22. člena Ustave in pravica do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, sta bili izpodbijani določbi Zakona za uravnoteženje javnih financ v neskladju z 22., 25. in 147. členom Ustave.
Ključne besede:javne finance

Vsebina je vidna samo članom. Če ste že naš član se prijavite, sicer izpolnite prijavni obrazec.