Kratkoročne rezervacije za dana jamstva

Avtor:

mag. Darinka Kamenšek

Revija: 2018-1 Racunovodstvo od A do Ž