Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 41/17) (ZBan-2) – U-I-55/16, U-I-196/16

Avtor:

Ustavno sodišče RS

Revija: Vprašanja,odgovori, pojmovnik