Du Pontov sistem kazalnikov

Avtor:

DR. ŽIVKO BERGANT

Revija: 2013-3 Poslovodno racunovodstvo