ORGANIZACIJA DRŽAVE, DELOVANJE PRAVA IN KLASIFIKACIJA PRAVNIH OSEB V REPUBLIKI SLOVENIJI

Avtor:

dr. Bojan Tičar

Revija: Monografije, ucbeniki