Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12 in 96/13) (ZDoh-2) – U-I-175/11

Avtor:

Ustavno sodišče RS

Revija: Vprašanja,odgovori, pojmovnik