Izhodišča etike v računovodstvu

Avtor:

DR. ŽIVKO BERGANT

Revija: 2010-2 Poslovodno racunovodstvo