Razčlenjevanje stroškov na stalne in spremenljive

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: 2018-1 Poslovodno racunovodstvo