Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13) (ZDavNepr) – U-I-313/13

Avtor:

Ustavno sodišče RS

Revija: Vprašanja,odgovori, pojmovnik