Prevare in računovodski izkazi

Avtor:

DR. ŽIVKO BERGANT

Revija: 2014-1 Racunovodstvo od A do Ž