Študija primera nemške družbe Wirecard d.d. in analiza relevantne slovenske pravne ureditve

Avtor:

Luka Šegula in Daša Tićar

Revija: 2020-1 Racunovodstvo od A do Ž