Analiza vpliva obsega proizvodnje na dobiček (Cost-volume-profit Analyes)

Avtor:

DR. BRANKO MAYR

Revija: 2017-2 Racunovodstvo od A do Ž