Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDPN-2) – U-I-168/15

Avtor:

Ustavno sodišče RS

Revija: Vprašanja,odgovori, pojmovnik