SRS 19 – Vrste poslovnega izida in denarnega izida in pojasnilo k standardu

Avtor:

URADNA OBJAVA

Revija: PREDPISI